Ordinær fra 26 år - med jagttegn

955 kr. årligt


Ved det ordinære medlemskab går 20 kr. af de 955 kr som bidrag til Jægernes Naturfond

Junior 0-15 år

258 kr. årligt


Er du under 16 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som juniormedlem overføres du automatisk til ungdomsmedlem i det år, hvor du fylder 16 år. Medlemskabet giver ikke ret til Danmarks Jægerforbunds medlemsblad.

Ungdom 16-25 år - med jagttegn

550 kr. årligt


Er du mellem 16 og 26 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som ungdomsmedlem overføres du automatisk til ordinært medlemskab i det år, du fylder 26 år.

Senior - med jagttegn

635 kr. årligt


Født i 1948 eller tidligere. 


Husstand - med jagttegn

550 kr. årligt

Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret kontingent. Medlemskabet giver ikke ret til Danmarks Jægerforbunds medlemsblad.

Ekstraordinær - med jagttegn

205 kr. årligt


Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer.


Støttemedlem u/jagttegn

260 kr. årligt


Du kan tegne medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn. Du skal i forbindelse med indmeldelse udfylde en tro- og loveerklæring om, at du ikke er jagttegnsberettiget.

Kontakt os - og vi vil sørge for indmeldelse samt tro- og loveerklæring. Med dette medlemskab har du kun adgang til vedtægtsregulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i vores forening. Medlemskabet giver ikke ret til Danmarks Jægerforbunds medlemsblad.