Træning
- på hundens præmisser

Følg os på

OM NORDDJURS JAGTHUNDETRÆNING:


For NORDDJURS JAGTHUNDETRÆNING er udgangspunktet, at al omgang med hunden skal baseres på respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.

Det er vigtigt, at stille krav til sig selv, og løbende at uddanne sig i træning og håndtering af hunden.


Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.


Al træning af hunden skal foregå på hundens præmisser og central opbygges omkring et godt forhold mellem hund og fører.


Al træning af hunden skal baseres på positiv indlæring, motivation og forstærkning af ønsket adfærd.


Straf og irettesættelse er ikke en acceptabel indlæringsmetode, ligesom det ikke er acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.